Praktijk voor HBO Natuurgeneeskunde

Genezen met de kracht van de natuur

 Gegevens:


CAT-therapeuten nr.   : CM2707-18-10-19

CAT level 5

AGB Zorgverlenersnr. : 90-044294

AGB Praktijkcode         : 90-53005

RBCZ reg nr.                  : 911518R

KvK nr.                            : 51279029


CAT-complementair:

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire therapeuten. De alternatieve sector wordt in 5 vakgroepen ingedeeld. Een vakgroep kan ook wel een stroming of discipline worden genoemd. Het CAT hanteert deze indeling en plaatst binnen elke vakgroep toezichthouders die de richtlijnen en kwaliteitseisen per beroep monitoren. Zodoende kan door vakspecialisten per vak de kwaliteit van praktijkvoering en bij- en nascholing gegarandeerd worden. In onderstaande overzichten wordt tevens de prestatie code van elke behandelvorm genoemd.


Aangesloten bij GAT:

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://www.gatgeschillen.nl/      


Aangesloten bij de BAT:

Verzekerde Geaccrediteerd lid bij de Stichting CAT/Beroepsorganisatie CAT Soort verzekering Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor alle geregistreerde en geaccrediteerde leden tezamen bij de Stichting CAT/Beroepsorganisatie CAT   Ingangsdatum 1 januari 2020   Hoedanigheid Geregistreerde en aangemelde deelnemers zich bezighoudende met alternatieve geneeskunde, alsmede het optreden als klachtenfunctionaris in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voorwaarden Hiscox beroepsaansprakelijkheidsvoorwaarden MPH-2013  Hiscox bedrijfsaansprakelijkheidsvoorwaarden HAVB-08 en clausules zoals vermeld op de polis   Verzekerd gebied Europese Unie (EU)   Contractduur 12 maanden doorlopend, met stilzwijgende verlenging voor telkens een termijn van 12 maanden, tenzij beëindigd conform de verzekeringsvoorwaarden.   Prioriteiten Dit certificaat is gebaseerd op polisdocumenten. Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden in de tekst van het certificaat en de polisdocumenten gaan de polisdocumenten voor dit certificaat.   Maatschappij Namens Hiscox Insurance Company Ltd.  Hiscox Europe Underwriting Limited    Amsterdam, 1 november 2019 


RBCZ 

De Stichting RBCZ is een overkoepelende en onafhankelijke kwaliteitsregistratie, waar:

De beroepsbeoefenaar op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen zich kan registreren in een kwaliteitsregister, zodat de beroepsbeoefenaar de beschermde titel BCZ® registertherapeut mag voeren;

De beroepsverenigingen ondersteuning kunnen krijgen in de borging van de kwaliteit binnen hun eigen beroepenveld;

De zorgverzekeraars informatie kunnen inwinnen over de kwaliteit van de aangesloten beroepsverenigingen en haar leden (de beroepsbeoefenaar);

De consumenten terecht kunnen voor betrouwbare informatie over de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.

Om deze dienstverlening optimaal te kunnen leveren en te garanderen maakt RBCZ gebruik van een bedrijfsbureau met gekwalificeerd personeel, automatiseringssystemen en informatieverstrekkende media (o.a. website, facebook, nieuwsbrieven)

Missie

De stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (afgekort RBCZ) is een organisatie die  een vrije en toegankelijke gezondheidszorg voorstaat, waar kwaliteit van leven en beter worden centraal staan, met oprechte aandacht voor de cliënt.

Daartoe RBCZ werkt aan de stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar in de complementaire zorg, zodat een cliënt op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld.

Visie

Wij zijn een kwaliteitskeurmerk om de cliënt te informeren waar hij, of zij integer, verantwoord en veilig behandeld wordt. En we zijn een register voor gekwalificeerde therapeuten die geloven in gezondheid in plaats van ziekte.

RBCZ geeft betrouwbare en actuele informatie aan belanghebbenden over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).

Bovendien werkt RBCZ aan de bevordering van de maatschappelijke erkenning van de bij haar aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg in Nederland en binnen Europa.RBCZ is onder andere aangesloten bij Europese organisaties als Efcam:www.efcam.eu


 

AGB:

Met de AGB-code als unieke sleutel vormt het AGB-register hét identificerende register in de zorg. In dit register staat alle noodzakelijke (zorg) informatie vermeld om het declareren, de zorginkoop, het contracteren en het 'gidsen' van de zorg mogelijk te maken.