Praktijk voor HBO Natuurgeneeskunde

Genezen met de kracht van de natuur

Therapie vormen:

 

 

 


Medische-psychosociale therapeut:

Als medische-psychosociale therapeut ben ik in staat om te komen tot een niveau gericht op, en professioneel inzicht in, de werking van het menselijk lichaam en de menselijke psyché, teneinde elke vorm van therapie een medische en psychosociale professionele basis te verschaffen. Immers, veel fysieke problemen kunnen een psychische grondslag hebben of kunnen zelfs komen door psychische ziekte. Anderzijds kunnen psychische ziekten, zoals bv stemmingsstoornissen, weer veel fysieke klachten geven. Daarnaast kunnen psychische problemen ontstaan zijn door een fysieke ziekte. 


Life science Tharapeut :

De life Science Therapie valt binnen de complementaire gezondheidszorg onder de multidisciplinaire beroepen. Dit houdt in dat verschillende disciplines of vaardigheden zijn gecombineerd om het vak vorm te geven. Het is gestoeld op de natuurwetenschappen en betreft natuurgeneeskundige behandelingen met een holistische visie en antroposofische insteek. Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van technieken uit de Westerse, Indische en Chinese geneeskunde die elkaar aanvullen en versterken maar niet geheel onbelangrijk elkaar ook toetsen (second opinion). Diagnostiek en onderzoek naar oorzaak, gevolg, relaties en het opsporen van de bron van klachten, zijn niet te onderschatten onderdelen binnen deze vorm van therapie.

De Life Science Therapeut maakt gebruik van onder andere Psychologie, Gezondheidspsychologie, Chakra psychologie, Levend-(en droog) bloedanalyse, Iriscopie, Kinesiologie, Ideomotoriek, Biochemische bepalingen, Voedingspatronen en levensstijl. Tevens vindt er een uitgebreide anamnese plaats inclusief verloop van ziekteproces-levensloop. Op deze manier wordt het mogelijk de probleemstelling niet als absoluut gegeven te nemen maar in een specifiek kader te plaatsen. De methodieken worden in deze eclectisch toegepast waarna ze middels een kruisdiagnostiek synergetisch toegepast gaan worden. Nu worden alle mogelijke oorzaken van invloed op de psychische en/of fysieke gezondheid onder de loep genomen en komt men tot een absolute oorzaak (bron) van de problematiek waarmee verder gewerkt kan worden. Een behandeltraject wordt opgesteld middels een ideomotorische test die de therapie bepaalt. De therapie die ingezet gaat worden is natuurgeneeskundig van aard en/of het betreft psychosociale-, medisch (fysieke) behandeling en Life Style Coaching


Bio Communicatie Therapie/PNEI:

Bio Communicatie Therapie heeft zijn oorsprong in de Orthomoleculaire Geneeskunde en de Psycho Neuro Endocrino Immunologie. Deze wetenschappelijke disciplines bestuderen het menselijk functioneren in zijn geheel en leggen de link tussen bio-chemische processen en psychologische processen. Hierdoor is het mogelijk de kern van een probleem aan te pakken, in plaats van alleen maar de symptomen te bestrijden. 

“Lichaam en geest zijn onderling verbonden” dus wanneer je je lichamelijk vitaal voelt, zal dit invloed hebben op je geest, en andersom. Veel mentaal-emotionele problemen hebben een fysieke oorzaak. Dit kan komen door een ongezond eetpatroon of een langdurige blootstelling aan omgevingsstress. Met Bio Communicatie Therapie werk je dus aan je gezondheid en mentaal/emotioneel welzijn op fysiologisch niveau. 

In een intakegesprek wordt een uitgebreide anamnese en een Bravemantest afgenomen om een goed beeld te krijgen van het ontstaan van jouw klachten. Hier komt een behandelplan uit voort waarna er een vervolgafspraak ingepland kan worden.

Je krijgt een voedingsadvies. Daarnaast krijg je  supplementen voorgeschreven die die natuurlijke bouwstenen bevatten die nodig zijn om de cellen in je lichaam te laten herstellen.


Ideomotoriek - Ratio-intuïtieve Methodiek :

Met de Bio-Tensor wordt getest om klacht- en ziekte gerelateerde oorzaken op hun ontstaansniveau op te sporen. De finale oorzaak wordt getest. Met specifieke testprotocollen wordt gewerkt om de finale oorzaak van klachten en ziekten te bepalen op bewustzijnsniveau, orgaanniveau, celniveau of quantenniveau, in het centraal zenuwstelsel en de chromosomen mutaties.
De combinatie van de verschillende testen zorgt voor een integraal systeem die de behandeling van karmische en causale aspecten mogelijk maakt, met een overzichtelijk behandelplan als gevolg. Magnetiseren:

Energetisch lichaamswerk-Magnetiseren is het overbrengen van energie van de therapeut naar de cliënt op basis van polariteiten. Hierbij kan men 2 vormen van energieoverdracht onderscheiden: Het geven van de eigen energie door de therapeut, en het doorgeven van energie die niet van de therapeut zelf is. Magnetiseurs werken niet met hun eigen energie omdat die energie niet onuitputtelijk is, maar met een kosmische kracht (Geestkracht). Deze kracht ontstaat uit het kosmische -0-punt energieveld. Hierdoor is het mogelijk om de energiebalans in het lichaam te herstellen, waardoor gezondheidsklachten en blokkades verminderen/verdwijnen.