Praktijk voor HBO Natuurgeneeskunde

Genezen met de kracht van de natuur

Aangesloten bij Kwaliteitstherapeuten:


In het contact met mijn cliëntengelden de bepalingen, beroepscode, klacht- en tuchtregeling van Kwaliteitstherapeuten.nl , GAT, RBCZ en TCZ


https://kwaliteitsysteem.nl/

 
Aangesloten bij CAT-vergoedbaar:

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire therapeuten. De alternatieve sector wordt in 5 vakgroepen ingedeeld. Een vakgroep kan ook wel een stroming of discipline worden genoemd. Het CAT hanteert deze indeling en plaatst binnen elke vakgroep toezichthouders die de richtlijnen en kwaliteitseisen per beroep monitoren. Zodoende kan door vakspecialisten per vak de kwaliteit van praktijkvoering en bij- en nascholing gegarandeerd worden.

CAT | Collectief Alternatief Therapeuten
Aangesloten bij GAT:

Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie:  

https://www.gatgeschillen.nl   Aangesloten bij de BAT:

BAT verzekeringen | Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten
RBCZ:

https://rbcz.nu.

  
TCZ (Tuchtzorg complementair zorg):

https://www.tcz.nu/index.html

 

 AGB:

Met de AGB-code als unieke sleutel vormt het AGB-register hét identificerende register in de zorg. In dit register staat alle noodzakelijke (zorg) informatie vermeld om het declareren, de zorginkoop, het contracteren en het 'gidsen' van de zorg mogelijk te maken.


Erkenningen:

Natuurgeneeskundig kwaliteitstherapeut / 9006

Prestatiecode 2400E


Orthomoleculair kwaliteitstherapeut / 9016

prestatiecode 24000


Psychosociaal zorgverlener / 9037

Prestatiecode 24513


Energetische Therapie

Prestatiecode 24012


 


Voor meer informatie over de prestatiecodes en vergoedingen kijk op :

https://kwaliteitsysteem.nl/