Praktijk voor HBO Natuurgeneeskunde

Genezen met de kracht van de natuur

Therapie vormen:

 

 

 


Medische-psychosociale therapeut:

Als medische-psychosociale therapeut ben ik in staat om te komen tot een niveau gericht op, en professioneel inzicht in, de werking van het menselijk lichaam en de menselijke psyché, teneinde elke vorm van therapie een medische en psychosociale professionele basis te verschaffen. Immers, veel fysieke problemen kunnen een psychische grondslag hebben of kunnen zelfs komen door psychische ziekte. Anderzijds kunnen psychische ziekten, zoals bv stemmingsstoornissen, weer veel fysieke klachten geven. Daarnaast kunnen psychische problemen ontstaan zijn door een fysieke ziekte. Cognitieve Gedragstherapie:

Deze therapie richt zich op de manier waarop mensen denken en handelen, met het doel ze te helpen hun emotionele en gedragsproblemen op te lossen. Het probeert inzicht te geven in het feit dat er gedachten en opvattingen tussen gebeurtenissen en de uiteindelijke gevoelens en handelingen in liggen. Gedachten, overtuigingen en de betekenis die aan een gebeurtenis wordt gehecht, produceren tezamen emotionele en gedragsmatige reacties, waarbij negatieve gebeurtenissen meestal negatieve gevoelens zoals droefheid of angst veroorzaken. De manieren waarop gedacht en gevoelt wordt bepalen ook voor het grootste deel de manier waarop men zich gedraagt.

Met cognitieve gedragstherapie kunnen verschillende stoornissen worden behandeld:

- Verslaving

- Eetproblematiek

- Drift

- Angst

- Ingebeelde lelijkheid

- Chronische vermoeidheidssyndroom

- Chronische pijn

- Depressie

- Obsessief-compulsieve stoornis

- Paniekstoornissen

- Persoonlijkheidsstoornissen

Fobieën

- Posttraumatische stresstoornis ( PTSS )

- Psychotische stoornissen

- Relatieproblemen

- Sociale fobieën

- Het aanleren van grenzen stellen


Life Science Therapeut :

De life Science Therapie valt binnen de complementaire gezondheidszorg onder de multidisciplinaire beroepen. Dit houdt in dat verschillende disciplines of vaardigheden zijn gecombineerd om het vak vorm te geven. Het is gestoeld op de natuurwetenschappen en betreft natuurgeneeskundige behandelingen met een holistische visie en antroposofische insteek. Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van technieken uit de Westerse, Indische en Chinese geneeskunde die elkaar aanvullen en versterken maar niet geheel onbelangrijk elkaar ook toetsen (second opinion). Diagnostiek en onderzoek naar oorzaak, gevolg, relaties en het opsporen van de bron van klachten, zijn niet te onderschatten onderdelen binnen deze vorm van therapie.

De Life Science Therapeut maakt gebruik van onder andere Psychologie, Gezondheidspsychologie, Chakra psychologie, Levend-(en droog) bloedanalyse, Iriscopie, Kinesiologie, Ideomotoriek, Biochemische bepalingen, Voedingspatronen en levensstijl. Tevens vindt er een uitgebreide anamnese plaats inclusief verloop van ziekteproces-levensloop. Op deze manier wordt het mogelijk de probleemstelling niet als absoluut gegeven te nemen maar in een specifiek kader te plaatsen. De methodieken worden in deze eclectisch toegepast waarna ze middels een kruisdiagnostiek synergetisch toegepast gaan worden. Nu worden alle mogelijke oorzaken van invloed op de psychische en/of fysieke gezondheid onder de loep genomen en komt men tot een absolute oorzaak (bron) van de problematiek waarmee verder gewerkt kan worden. Een behandeltraject wordt opgesteld middels een ideomotorische test die de therapie bepaalt. De therapie die ingezet gaat worden is natuurgeneeskundig van aard en/of het betreft psychosociale-, medisch (fysieke) behandeling en Life Style CoachingOrthomoleculaire therapie /Bio Communicatie Therapie/PNEI: 

Bio Communicatie Therapie heeft zijn oorsprong in de Orthomoleculaire Geneeskunde en de Psycho-, Neuro-, Endocrino-, en Immunologie. Deze wetenschappelijke disciplines bestuderen het menselijk functioneren in zijn geheel en leggen de link tussen biochemische processen en psychologische processen. Hierdoor is het mogelijk de kern van een probleem aan te pakken, in plaats van alleen maar de symptomen te bestrijden. 

“Lichaam en geest zijn onderling verbonden” dus wanneer je je lichamelijk vitaal voelt, zal dit invloed hebben op je geest, en andersom. Veel mentaal-emotionele problemen hebben een fysieke oorzaak. Dit kan komen door een ongezond eetpatroon of een langdurige blootstelling aan omgevingsstress. Met Bio Communicatie Therapie werk je dus aan je gezondheid en mentaal/emotioneel welzijn op fysiologisch niveau. 

De voortschrijdende inzichten binnen PNEI resulteren in een functionele benadering van de geneeskunde, welke complementair is aan de huisartsen- en specialisten geneeskunde. Als gezondheidswetenschappelijke stroming slaat PNEI een brug tussen medische wetenschap, acute fase geneeskunde en functionele geneeskunde.

De benadering vanuit de PNEI biedt de mogelijkheid om succesvolle behandelingen toe te passen op tal van chronische ziektebeelden zoals onder meer:

  • stofwisselingsgerelateerde problemen
  • ontstekingsgerelateerde problemen
  • hormoongerelateerde problemen
  • neurodegeneratieve aandoeningen 
  • ontwikkelingsproblemen. 

Als het gaat om gezondheid biedt PNEI ook handvatten ten behoeve van preventie, herstel en optimalisatie op het gebied van arbeid en sport (werknemers, managers, directeuren, ‘healthies’, serieuze sporters en professionele atleten).

De praktijk leert dat maatwerk de sleutel is voor het effectief behandelen en begeleiden van zowel chronisch zieken als van gezonde mensen die streven naar een optimale gezondheid.

In een intakegesprek wordt een uitgebreide anamnese en een Bravemantest afgenomen om een goed beeld te krijgen van het ontstaan van jouw klachten. Hier komt een behandelplan uit voort waarna er een vervolgafspraak ingepland kan worden.

Je krijgt een voedingsadvies. Daarnaast krijg je  supplementen voorgeschreven die die natuurlijke bouwstenen bevatten die nodig zijn om de cellen in je lichaam te laten herstellen.Therapeutische interventies bij Covid
-19:

Alle behandelmogelijkheden op het gebied van:

  • Orthomoleculaire mogelijkheden om de werkingsmechanismen die de mate en ernst van COVID-19 kunnen verminderen.
  • Diverse invloedsfactoren die van belang zijn o m Post COVID gezondheid en functionaliteit terug te winnen.
  • immuun-versterkende interventies.
  • herstellen van de ernstige gevolgen van COVID-19.                De kracht van voeding bij pijn en ontstekingen:

Een acute ontsteking is geen probleem; het lichaam is zichzelf aan het helen. Ernstiger wordt het als we de ontstekingen niet kunnen zien of wanneer ze chronisch worden in plaats van tijdelijk. Dit worden ook wel chronische, stille of laaggradige ontstekingen genoemd en ze komen steeds meer voor. Ze worden ook vaak over het hoofd gezien omdat ze uit bloedonderzoek niet altijd naar voren komen.

Een chronische ontsteking is echter niet helend voor ons lichaam maar juist destructief. Uiteindelijk leiden chronische ontstekingen tot beschadigingen van cellen en weefsels en tot een uitgeput immuunsysteem wat kan leiden tot een auto-immuunziekte waarbij het lichaam zichzelf aanvalt.

Ernstiger wordt het als we de ontstekingen niet kunnen zien of wanneer ze chronisch worden in plaats van tijdelijk. Dit worden ook wel chronische, stille of laaggradige ontstekingen genoemd en ze komen steeds meer voor. Ze worden ook vaak over het hoofd gezien omdat ze uit bloedonderzoek niet altijd naar voren komen

Steeds meer mensen leven met chronische ontstekingen zoals bv gewrichtsontsteking. Veel vrouwen lijden aan artrose wat volgens de nieuwste inzichten geen kwestie van slijtage is maar van ontstekingen. Verder spelen chronische ontstekingen een belangrijke rol bij hart- en vaatziektes, hoge bloeddruk, obesitas, insulineresistentie, fibromyalgie, depressie, botontkalking, reuma, veel huidproblemen, chronische vermoeidheid, allerlei onbegrepen pijnklachten en zelfs kanker.  

Het is daarom goed om te weten dat meer dan 70% van de cellen van je immuunsysteem zich bevinden in de binnenkant van je spijsverteringskanaal; met name in je darmflora. Dat is logisch omdat het in aanraking komt met de  “buitenwereld”, namelijk je voeding. Dit is ook waarom voeding zo’n belangrijke rol speelt als het gaat om het sterker maken van je immuunsysteem of juist het verzwakken ervan.

Een goede manier om ontstekingen te voorkomen is dan ook om voedsel dat chronische ontstekingen kan aanwakkeren te vermijden en voedsel dat chronische ontstekingen kan genezen juist wél volop te eten. Firtility:

De mogelijkheid om personen en koppels met een kinderwens te informeren en te helpen om deze wens in vervulling te laten gaan.

Dit door bij te dragen aan de vruchtbaarheid en gezondheid van zowel de aanstaande ouders als het kind door middel van het verbeteren van de gezondheid van en zorg voor aanstaande ouders, bij voorkeur voorafgaand aan de zwangerschap.Darmgezondheid bij de zwangere vrouw: gevolgen voor het pasgeboren kind:


Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de vaginale flora zich voorbereidt op de bevalling. De hoeveelheid en diversiteit van de bacteriën in het microbioom van de vagina verandert significant tijdens de zwangerschap en bepaalt zelf in belangrijke mate de kans op vroeggeboorte. Iets onverwachter lijkt het dat ook het darm microbioom belangrijke wijzigingen ondergaat tijdens de zwangerschap en dit de ontwikkeling van het immuunsysteem van het kind kan beïnvloeden.Ideomotoriek - Ratio-intuïtieve Methodiek :

Met de Bio-Tensor wordt getest om klacht- en ziekte gerelateerde oorzaken op hun ontstaansniveau op te sporen. De finale oorzaak wordt getest. Met specifieke testprotocollen wordt gewerkt om de finale oorzaak van klachten en ziekten te bepalen op bewustzijnsniveau, orgaanniveau, celniveau of quantenniveau, in het centraal zenuwstelsel en de chromosomen mutaties.
De combinatie van de verschillende testen zorgt voor een integraal systeem die de behandeling van karmische en causale aspecten mogelijk maakt, met een overzichtelijk behandelplan als gevolg. 

 


Magnetiseren:

Energetisch lichaamswerk-Magnetiseren is het overbrengen van energie van de therapeut naar de cliënt op basis van polariteiten. Hierbij kan men 2 vormen van energieoverdracht onderscheiden: Het geven van de eigen energie door de therapeut, en het doorgeven van energie die niet van de therapeut zelf is. Magnetiseurs werken niet met hun eigen energie omdat die energie niet onuitputtelijk is, maar met een kosmische kracht (Geestkracht). Deze kracht ontstaat uit het kosmische -0-punt energieveld. Hierdoor is het mogelijk om de energiebalans in het lichaam te herstellen, waardoor gezondheidsklachten en blokkades verminderen/verdwijnen.